Start Utbildning Produkter Tjänster Kontakt Utbildningsfilosofi
Yrkesgrupper Utbildningsstegen Kvalificering och behörighet Oberoende utbildning

 

Yrkesgrupper ©

Arbetsuppgifter för personalen kan indelas i fyra olika nivåer:

 

1a      Robotoperatör

Huvuduppgift är att kunna etablera en störningsfri produktion i största möjliga mån. Huvuduppgiften är

ladda, lossa och syna.

Beroende på produktionsupplägg och behörighet kan en robotoperatör få göra temporära programförändringar gällande robotpositioner vid materialavvikelser efter konsultation av ställare.

 

1b      Flexibel robotoperatör

Samma som ovan samt kan handha mer än ett styrsystem.

 

2        Ställare

Kan skapa enklare hanterings eller robotsvetsprogram. Är extra resurs för konsultation av lägre behörighet.

 

3a      Programmerare offline

Kan skapa helt nya robotprogram för en eller flera robottyper eller styrsystem med hjälp av offline-verktyg. 

Vid nedladdning av program och lägesjustering konsulteras robotoperatör eller ställare.

För inställning av svetsdata konsulteras programmerare (online) eller robotsvetstekniker. 

 

3b      Programmerare online

Kan skapa hela nya robotprogramför en eller flera robottyper eller styrsystem med hjälp av programmeringsenheten. Vid svetsning även svetsdata.

 

3c      Programmerare online och offline

Kan skapa helt nya robotprogram för en eller flera robottyper eller styrsystem både med att offline-verktyg och med programmeringsenheten. Vid svetsning även svetsdata.

 

4        Robotsvetstekniker

Har ansvar för en eller flera robotstationer.  Har förståelse för hela programflödet. Vid svetsning ska teknikern kunna skapa svetsdatablad och instruktioner för samtliga robotceller.

 

 

Övrigt: Svetsare i för- och efterstationer till robot (materialförsörjare)

Tar hand om och levererar robot-/automatproducerade artiklar.

Laddar, lossar och synar.