Start Utbildning Produkter Tjänster Kontakt Utbildningsfilosofi
Yrkesgrupper Utbildningsstegen Kvalificering och behörighet Oberoende utbildning

 

Axson Robot utbildningsstege ©

 

Våra utbildningar koncentrerar sig till de yrkesgrupper, som arbetar med eller i organisationen runt en robotstation.

 

Utbildningen fokuserar på själva arbetet deltagaren ska göra, när de kommer tillbaka till företaget.

 

Det olika arbetsrollerna är:

 

1          Operatör: Rw I.  Grundutbildning.

2          Ställare: Rw II.  Fortsättningsutbildning.

3          Programmerare: Rw III.  Avancerad utbildning i programmering.

4          Tekniker: Rw IV.  Teknikerutbildning.

 

Utbildning är en investering

 

En utbildning hos oss är ingen maskinutbildning, utan en yrkesutbildning. Där hela utbildningstiden ägnas åt hantering eller svetsning med robot.

Därför har vi uteslutit vissa moment som ingår i en maskinutbildning, där vi bedömt att information kan orsaka problem, istället för fördelar. Vi har t.ex. gjort våra robotsvetsutbildningar helt och hållet processorienterade mot svetsning, som riktar sig mot att förse våra kunder med kompetent personal.

 

Utbildningen bedrivs i vårat nybyggda utbildningscenter (2004), innehållande i princip samtliga styrsystem från ABB och Motoman samt FANUC och KUKA. Vi har totalt 12 robotar och all utbildning genomförs med vårat eget unika utbildningsmaterial

 

I vissa helautomatiserade robotstationer kan yrkeskategorin Materialförsörjare (svetsare i för- och efterstationer till robot) förekomma. I dessa fall utförs utbildningen helt anpassad till kundbehovet. Utbildningslängd 2 dagar.